1953 - 1955
1956. január
1956. február
1956. március
1956. április
1956. május
1956. június 8.
1956. június 16.
1956. június 21.
1956. június 22.
1956. június 23.
1956. június 25.
1956. június 26.
1956. június 27.
1956. június 28.
1956. június 28-29.
1956. június 29.
1956. június 30.
1956. július 3.
1956. július 8.
1956. szeptember 27.
1956. október 5.
1956. október 12.
1956. október 19-21.
1957. június 6.
1957. június

Bibliográfia:

Poznański Czerwiec 1956,szerk. J. Maciejewski és Z. Trojanowiczowa, Poznań 1991;

E. J. Nalepa: Pacyfikacja zbuntowanego miasta. Wojsko Polskie w czerwcu 1956 r. w Poznaniu w świetle dokumentów wojskowych, Warszawa 1992;

P. Machcewicz: Polski rok 1956, Warszawa 1993;

S. Jankowiak–E. Makowski: Poznański Czerwiec 1956 w dokumentach, Poznań 1995;

E. Makowski: Poznański Czerwiec 1956 – pierwszy bunt społeczeństwa w PRL, Poznań 2001;

Z. Żechowski: Z ekonomicznych źródeł sytuacji strajkowej w Zakładach HCP, „Kronika Miasta Poznania”, 1957;

 

Források:

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta KW PZPR w Poznaniu, sygn. 1070, 1071, 1072.

 

A kalendárium első változatát 2002-ben publikáltuk. Lásd Przemysław Zwiernik: Kalendarium Poznańskiego Czerwca 1956. In: Poznański Czerwiec 1956, szerk. S. Jankowiak és A. Rogulska.