Solidarność. Środkowego Nadodrza. Nr 10, 28.06.1981 r.
Solidarność Wielkopolski, 28.06.1981
Wiadomości dnia. MKZ Wielkopolska, 28.06.1981